Tên Miền Việt Nam
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, chilinh.vn,...) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí

Tên Miền Quốc Tế


Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.net Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.org Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.info Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.biz Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.me Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.name Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.tv Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.de Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.sx Miễn phí 1.409.000 đ
.pw Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.nl Miễn phí 250.000 đ 195.000 đ
.rest Miễn phí 993.000 đ
.bar Miễn phí 2.977.000 đ
.associates Miễn phí 731.000 đ
.media Miễn phí 731.000 đ
.lease Miễn phí 1.186.000 đ
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ
.toys Miễn phí 731.000 đ
.town Miễn phí 731.000 đ
.university Miễn phí 1.183.000 đ
.uk Miễn phí 250.000 đ